Beschreibung

Het oorspronkelijke manuscript van dit boek werd in het haardvuur gegooid, minuten voor een inval door de geheime politie in het destijds communistische Polen. De tweede versie – met de grootst mogelijke moeite weer in elkaar gezet door wetenschappers die werkten onder zware omstandigheden van geweld en onderdrukking – werd per koerier naar het Vaticaan gestuurd. De ontvangst daarvan werd echter nooit bevestigd. Het manuscript en alle waardevolle gegevens waren voorgoed verloren. Een van de onderzoekers die aan het project hadden gewerkt, vluchtte in de jaren tachtig naar de Verenigde Staten en schreef daar de derde en laatste versie. De publicatie ervan werd echter tegengehouden door de invloedrijke Pools-Amerikaanse politiek adviseur Zbigniew Brzezinski.

Na een halve eeuw van onderdrukking is dit boek eindelijk beschikbaar.

Politieke Ponerologie is fascinerend in zijn klinisch beknopte beschrijvingen van de aard van kwaad. En pijnlijk in de meer literaire passages, die een beeld geven van het immense leed dat de onderzoekers hebben ervaren, aangetast als ze waren door de ziekte die ze bestudeerden. Dit is een boek dat verplicht leesvoer zou moeten zijn voor alle inwoners van de landen die claimen op morele of humanistische waarden te zijn opgebouwd.

Politieke Ponerologie is een studie naar de oprichters en aanhangers van onderdrukkende politieke regimes. De onderzoekers analyseerden de gemeenschappelijke factoren die leiden tot de verspreiding van onmenselijk gedrag van de mens naar zijn medemens. Moraliteit en humanisme alleen kunnen de predaties van dit kwaad niet genoeg weerstand bieden. Kennis van de aard ervan – en van hoe het zich verspreidt – is het enige tegengif.

 

Over de Auteur

Andrzej M. Łobaczewski

Andrzej M. Łobaczewski werd geboren in 1921 en groeide op op een landgoed in een bergachtige omgeving in Polen. Tijdens de nazibezetting werkte hij op een boerderij, was een bijenhouder en later een soldaat van het Binnenlandse Leger, een ondergrondse Poolse verzetsorganisatie. Na de Sovjetinvasie van Polen werd het familielandgoed geconfisceerd en werden de eigenaars uit hun oude huis verdreven.

Terwijl hij hard moest werken om in zijn levensonderhoud te voorzien, studeerde hij psychologie aan de Jagiellonische Universiteit in Krakau. De omstandigheden onder “communistisch” bewind deden zijn aandacht richten op het gebied van psychopathologie, in het bijzonder de rol van psychopathische personen in een dergelijk regeringssysteem. Hij was niet de eerste onderzoeker die een dergelijk weg volgde. Zulk werk was al begonnen door een geheime groep wetenschappers van de oudere generatie, maar werd kort daarna vernietigd door de Rode veiligheidsautoriteiten. Łobaczewski werd later degene die het lukte het werk te voltooien en het op papier te zetten.

Via zijn werkervaring in een psychiatrische inrichting, een regulier ziekenhuis en in de geestelijke gezondheidszorg, verbeterde de auteur zijn vaardigheden op het gebied van klinische diagnostiek en psychotherapie. Toen hij er door de politieke autoriteiten van werd verdacht te veel te weten over de pathologische aard van het systeem, werd hij in 1977 gedwongen te emigreren. In de Verenigde Staten kon hij niet loskomen van de lange armen van het communisme. Ondanks de zware tijd schreef hij in 1984 in New York dit boek. Alle pogingen om het boek gepubliceerd te krijgen, mislukten destijds.

Met een verzwakte gezondheid keerde hij in 1990 terug naar Polen waar hij werd verzorgd door dokteren, zijn oude vrienden. Gaandeweg verbeterde zijn toestand en was hij weer in staat te werken, wat tot de publicatie van een ander boek op het gebied van psychotherapie en sociopsychologie leidde. Hij overleed eind november 2007.