Opis

„Realizowanie świata idealnego jest najwyższym kryterium i gwarancją sensu istnienia społeczeństw. Realizm społeczno-polityczny, jeżeli ma być autentycznym realizmem, musi zawierać zawsze podstawowe elementy idealistyczne, ale wszechstronne, z możliwością ich realizacji, proporcjonalnie do posiadanych sił i w oparciu o konkretne, wielopłaszczyźniane warunki”.

~ * ~

„Autorytarność i agresywność pozostają w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do rozwoju środowiska wewnętrznego, a szczególnie takich jego dynamizmów, jak: niezadowolenie z siebie, »czynnik trzeci«, przeróbka wewnątrzpsychiczna i empatia”.

~ * ~

„Być autentycznym to nie znaczy być naturalnym, być takim, jakim się jest, ale takim, jakim się być powinno”.