• Ze Wstępu: "Praca niniejsza omawia dynamikę pewnych pojęć, zwłaszcza tych, które mają znaczenie dla teorii dezyntegracji pozytywnej. Przemiany pojęć i terminów są zależne od przemian psychicznych człowieka i wyrażają rozwojowe przekształcenia ludzkich jednostek, ich rozwój w kierunku autonomii i autentyczności, coraz bogatszego wewnętrznego środowiska psychicznego i rosnącego zasobu doświadczeń życiowych. [...] Dlatego też pojęcia, które…
  • "Realizowanie świata idealnego jest najwyższym kryterium i gwarancją sensu istnienia społeczeństw. Realizm społeczno-polityczny, jeżeli ma być autentycznym realizmem, musi zawierać zawsze podstawowe elementy idealistyczne, ale wszechstronne, z możliwością ich realizacji, proporcjonalnie do posiadanych sił i w oparciu o konkretne, wielopłaszczyźniane warunki". ~ * ~ "Autorytarność i agresywność pozostają w stosunku odwrotnie proporcjonalnym do rozwoju środowiska…
Go to Top